ارث مرد از زن بدون فرزند | ارث مرد از زن | دریافت ارث | ارث مرد | سهم الارث


میزان سهم‌الارث زن و شوهر از یکدیگر، بسته به اینکه هریک از آن‌ها، فرزندی دارد یا خیر، متفاوت است. فرقی نمی‌کند که این فرزند، حاصل ازدواج میان آن دو یا حاصل ازدواج‌های گذشته زوجین باشد.

ارث مرد از زن بدون فرزند

زن و شوهر، از جمله افرادی هستند که به واسطه سبب، از یکدیگر ارث می‌برند و میزان سهم‌الارث هر یک از آن‌ها، در قانون مدنی مشخص شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ارث مرد از زن بدون فرزند می‌پردازیم.

سهم مرد از ارث زن

ارث، عبارت است از تمام دارایی‌های یک فرد. این دارایی‌ شامل طلب‌ها، بدهی‌ها، کلیه اموال منقول و غیر منقول که پس از فوت، از وی به جا می‌ماند. قانون مدنی، در ماده ۸۶۱ خود، موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است. رابطه سببی، مانند رابطه زوجیت است که به واسطه عقد نکاح، میان طرفین ایجاد می‌شود. رابطه نسبی رابطه خونی، نظیر رابطه مادر و فرزندی، رابطه پدر و فرزندی و سایر موارد است.

سهم‌الارث هریک از وراث، بسته به اینکه در کدام یک از طبقات و درجات ارث قرار دارند، متفاوت است. طبقات و درجات ارث در قانون مدنی مشخص شده است و وجود هریک از افراد طبقه بالا، مانع از ارث‌بری افراد سایر طبقات خواهد بود.

ارث مرد از زن

سهم مرد از ارث زن در صورت نداشتن فرزند

میزان سهم‌الارث زوج یا شوهر از زن، در صورت داشتن فرزند یک‌چهارم از کل اموال بر جا مانده از زن است. در این قسمت قصد داریم، در خصوص سهم مرد از ارث زن، در صورت نداشتن فرزند از طرف زن، در ازدواج دائم صحبت کنیم. یکی از مباحثی که در ارث بسیار پرسیده می‌شود امکان محروم کردن افراد از ارث است، اگر به این موضوع علاقه دارید به مطلب آیا مرد می‌تواند همسرش را از ارث محروم کند؟ مراجعه کنید.

سهم مرد از ارث زن، در صورت نداشتن فرزند، در نکاح دائم برابر با یک دوم کل اموال بر جا مانده از زن است. یعنی، میزان سهم‌الارث زوج یا شوهر از زن، نیمی از دارایی‌های همسر فوت شده او خواهد بود و مابقی اموال، بنا بر قسمت مشخص شده در قانون مدنی، میان مابقی وراث، تقسیم خواهد شد.

قانون مدنی، در خصوص سهم‌الارث زن، در صورت نبود فرزند از طرف شوهر نیز تعیین تکلیف نموده است. بر اساس قانون مدنی، میزان سهم‌الارث زن از شوهر متوفی خود، درصورتی‌که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول و یک‌چهارم از کلیه اموال منقول است.

دریافت ارث

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، آیا زن می‌تواند بدون اجازه شوهر، طلای خود را بفروشد را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشنSource

دیدگاهتان را بنویسید