اموالی که زن از آن ارث می برد | ارث زن | ارث بردن زن | اموالی که ارث می برندزن در صورت فوت همسرش اموال منقول و غیر منقولی را از او به ارث می‌برد.

اموالی که زن از آن ارث می برد

ارث موضوعی قانونی است که مشخص می‌کند هر یک از اعضای خانواده متوفی چقدر از وی ارث می‌برند. بر اساس این قانون زن به عنوان همسر متوفی اگر در عقد دائم مرد باشد و در زمان فوت وی زنده باشد از او ارث می‌برد. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع اموالی که زن از آن ارث می برد می‌پردازیم.

اموالی که زن از آن ارث می برد

زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم (درصورتی‌که فرزندی نداشته باشد) یا یک هشتم (درصورتی که فرزند داشته باشد) از اموال مرد است. حال اینکه چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.

مطابق با قانون ارث، زن اموال مختلفی را می‌تواند به ارث ببرد، البته این موضوع بسیار مهم است، چراکه در مقدار سهم زن تاثیر دارد.

زن در صورت داشتن فرزند یک هشتم از عین اموال منقول مانند خودرو، موتور و غیره را به ارث خواهد برد. او یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول مانند خانه، باغ، مغازه و غیره اعم از عرصه یا تمام زمین و اعیان یا ساختمان را ارث می‌برد، البته درصورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از تمامی اموال خواهد بود.

ارث زن

بر همین اساس لازم است پس از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقولی که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت‌گذاری شوند. در نهایت یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان به زن داده شده که حق خود را از عین اموال بگیرد، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت‌گذاری و دریافت سهم خود کند، در صورت امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

ارث بردن زن

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اگر متوفی در وصیتنامه اعلام بدهکاری کند، چه باید کرد؟ مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن

Source

دیدگاهتان را بنویسید