این ماهیگیری، مصداق کامل کره گرفتن از آبه!


  • این سکانس واقعا قویه

    ۲ شهریور ۱۴۰۱

  • آخه اینو ببین شما!

    ۲ شهریور ۱۴۰۱

  • ویدیویی کوتاه با شرح ساختار سرمایه‌داری

    ۲ شهریور ۱۴۰۱

بیشتر ببینید در ویدیوSource

دیدگاهتان را بنویسید