توقیف خودرو جهت دریافت مهریه | توقیف خودرو | دریافت مهریه | مهریه


یکی از طرقی که زوجه می‌تواند به حق و حقوق مالی خود نسبت به زوج دست پیدا کند توقیف خودرو برای مهریه است.

توقیف خودرو جهت دریافت مهریه

با توجه به اینکه امروزه هر فرد برای سهولت در رفت و آمد و حمل ونقل یک وسیله شخصی دارد، زوجه می‌تواند با توجه به توان مالی زوج، اقدام به توقیف خودروی وی کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع توقیف خودرو جهت دریافت مهریه می‌پردازیم.

توقیف خودرو جهت دریافت مهریه

شرایط توقیف خودرو برای مهریه از دو طریق ممکن است: دادگاه و اجرای ثبت اسناد.

توقیف خودرو برای مهریه از طریق دادگاه

در این روش باید دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه شود. همزمان با تقدیم دادخواست، تقاضای تامین خوسته کند. سپس پس از صدور رای به نفع زوجه فورا خودروی زوج توقیف شود. مجالی برای مخفی کردن یا انتقال سند خودرو به نام دیگری برای زوج باقی نماند.

پس از معرفی خودرو به عنوان تامین خواسته، زوجه باید اقدام به استعلام از پلیس راهور کند تا خودرو یا خودروهایی که به نام مرد است را توقیف سندی نماید. پس از این تاریخ نقل و انتقال سند خودرو امکان‌پذیر نیست.

توقیف خودرو برای مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد

در این روش با معرفی خودرو به اجرای ثبت اسناد دستور توقیف گرفته می‌شود. پس از آن به مورد ابلاغ گذاشته می‌شود. ابلاغ برای زوج حاوی تعیین مدت محدودی (ده روز) است. طی این مدت زوج مهلت دارد مهریه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت زوج ۳ روز به زوجه مهلت می‌دهند خودرو را معرفی کند. پس از این سه روز دستور توقیف خودرو صادر می‌شود و به پلیس راهور ارجاع می‌گردد و پلیس راهور خودرو را توقیف می‌کند.

توقیف خودرو

سوال مهم

سوالی که برای خیلی از افراد مطرح می‌شود این است که آیا می‌شود خودرویی که در رهن شرکت خودرو سازی است را بابت مهریه توقیف کرد یا خیر؟

پاسخ این سوال مثبت است. رهن مکرر در قانون مدنی به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین می‌توان این خودروهای در رهن یا با این شرایط را توقیف نمود. البته برداشت دین از این نوع خودروها منوط به این است که میزانی که بابت خودرو هنوز به شرکت تولیدکننده بدهکار است غیر قابل رهن مجدد است. صرفا مبلغی که بابت خودرو تا آن زمان پرداخت شده را می‌توان مورد توقیف بابت مهریه قرار داد.

به طور مثال وقتی زوج خودرویی به ارزش ۱۵۰ میلیون دارد که در رهن یک شرکت است باید بررسی شود چه میزان از اقساط پرداخت شده است. به طور مثال اگر ۵۰ میلیون از اقساط پرداخت گردیده و  ۱۰۰ میلیون به شرکت تولیدکننده بدهکار است، خودروی فوق‌الذکر فقط به اندازه ۵۰ میلیون قابل توقیف برای زوجه است و نه بیشتر.

 دریافت مهریه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب این زنان بعد از طلاق، سریع می‌توانند ازدواج کنند را مطالعه کنید.

اپلیکیشن مجله دلتاSource

دیدگاهتان را بنویسید