تو نگاه گربه کلی حرف توش است!گربه این گربه دارد کودک را تاب می‌دهد. در نگاه گربه یه غلط کردم وجود دارد. برای دیدن کلیپ‌های بیشتر مجله دلتا را دانلود کنید و از مطالب ارزنده آن لذت ببرید.Source