حقوق فرزندان حاصل از رابطه نامشروع | فرزندان حاصل از رابطه نامشروع


فرزندان نامشروع هم مانند سایر فرزندان دارای حق و حقوقی بوده و نیازمند حمایت هستند.

رابطه نامشروع

فرزندی را که حاصل از رابطه آزاد بین زن و مردی بوده باشد که ازدواج نکرده‌اند، ولدالزنا یا فرزند نامشروع می‌گویند که این فرزندان دارای حقوقی هستند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع حقوق فرزندان حاصل از رابطه نامشروع می‌پردازیم.

نفقه فرزند نامشروع

نفقه از آن گروه وظایفی است که بر عهده پدر هر فرزندی است. بنابراین نفقه فرزند نامشروع نیز از این قانون مستثنی نیست. لذا، مادر در چنین شرایطی هیچ وظیفه‌ای در قبال فرزندش در خصوص پرداخت نفقه ندارد. همچنین درصورتی‌که پدر کودک نیز توانایی نیازهای اولیه زندگی کودک را نداشته باشد انجام این وظیفه بر عهده جد پدری فرزند نامشروع خواهد بود.

ارث فرزند نامشروع

از جمله تفاوت‌های میان حقوق فرزند نامشروع و مشروع، رابطه توارث است. به  این دلیل که رابطه نسبی شرعی میان والدین کودک نامشروع با خود او وجود ندارد، هیچ‌گونه رابطه توارثی نیز میان آن‌ها برقرار نخواهد بود. لذا، نه فرزند نامشروع از والدین خود ارث می‌برد و نه آن‌ها از فرزندان ارث می‌برند.

شرایط ارث بردن فرزند نامشروع

در ادامه ماده ۸۸۴ قانون مدنی، شرایطی پیش‌بینی شده است که در صورت وجود داشتن آن‌ها، فرزند زنازاده هم می‌تواند ارث ببرد. براساس این ماده، ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است، نسبت به یکی از پدر و مادر ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اجبار یا اشتباه در زنا ثابت نشود، طفل فقط از طرفی که ثابت نشده است و اقوام او ارث می‌برد و همچنین اقوام و پدر یا مادر مشروع از طفل متولد شده ارث می‌برد. اگر به مسائل خانواده علاقه دارید به مطلب در این طلاق باید به مرد پول بدهید مراجعه کنید.

 فرزندان حاصل از رابطه نامشروع

حضانت فرزند نامشروع

به طور معمول و قواعد کلی حضانت و نگهداری از فرزندان، از زمره وظایفی است که  که هم بر عهده مادر است و هم بر عهده پدر است. این وظیفه جزو تکالیف قانونی هم است که نباید این وظیفه را نادیده گرفت و از آن سرپیچی نمود..

در چنین حالتی که  فرزند حاصل از ارتباط نامشروع باشد، وظیفه حضانت و نگهداری او به مادر یا پدر طفل سپرده می‌شود.

در رابطه با موضوع حضانت فرزند نامشروع قانون مدنی کشور ما چنین بیان کرده است که نگهداری از فرزند متولد شده به طریق رابطه نامشروع، حال آنکه پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است و پس از آن حضانت طفل با توجه به تشخیص و صلاح‌دید دادگاه و با توجه به مصلحت فرزند، تعیین می‌گردد.

حضانت فرزند نامشروع

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا مادر می‌تواند فرزند را از ارث محروم کند؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشنSource

دیدگاهتان را بنویسید