رسیدن ارث به خواهرشوهر | ارث خواهر شوهر | رسیدن ارث | ارث برادریکی از مباحثی که در علم حقوق مورد توجه قرار گرفته است، بحث مربوط به تقسیم ارث است.

رسیدن ارث به خواهرشوهر

تقسیم ارث برادر یکی از اقدامات قانونی است که ورثه فرد فوت‌شده بعد از پرداخت سایر هزینه‌ها انجام خواهد داد. دیون تعلق گرفته به اموال فرد فوت‌شده شامل مهریه، طلب طلبکاران و غیره ابتدا از اموال متوفی دریافت و سپس اموال باقی‌مانده بین ورثه تقسیم می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع رسیدن ارث به خواهرشوهر می‌پردازیم.

تقسیم ارث برادر متاهل

  • تقسیم ارث برادری که فرزند ندارد.
  • نحوه تقسیم ارث برادر در فرضی که اولاد حضور دارند.

به‌طور کلی اگر ورثه قصد داشته باشند تقسیم ارث برادر را به انجام رسانند، با فرض حضور هر یک از طبقات وراث، همسر در هر صورت از اموال مرد سهم می‌برد. با این وجود میزان سهم همسر با توجه به حضور یا عدم حضور اولاد متفاوت است. بنابراین میزان سهم شخص اشاره‌شده به شرح زیر خواهد بود:

  • اگر اولاد حضور داشته باشند، به میزان یک هشتم از اموال به همسر تعلق می‌گیرد.
  • در فرض تقسیم ارث برادری که فرزند ندارد، به میزان یک چهارم از اموال به همسر تعلق خواهد گرفت.

ارث خواهر شوهر

نحوه تقسیم ارث برادر بین ورثه طبقه دوم (پدربزرگ و مادربزگ و خواهر و برادر متوفی)

  • اگر یکی از اجداد (پدربزرگ و مادربزگ) یا یکی از اخوه (برادر یا خواهر) حضور داشته باشند، تمام اموال به شخص حاضر تعلق می‌گیرد. بنابراین خواهرشوهر اگر تنها باشد و در طبقه دوم فرد دیگری نباشد، ابتدا سهم همسر متوفی داده می‌شود و سپس تمام اموال به شخص حاضر می‌رسد.
  • در صورت حضور چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امی، اموال به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. در این شرایط خواهرشوهرها اگر چند نفر باشند به‌صورت مساوی ارث می‌برند.
  • اگر چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی حضور داشته باشند، میزان اموال به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم خواهد شد. در این حالت برادرشوهرها دو برابر خواهرشوهرها ارث می‌برند.
  • در شرایطی که تنها جد و جده ابی (پدربزرگ و مادربزرگ پدری) به عنوان وراث حضور دارند، جد دو برابر جده سهم می‌برد.
  • جد و جده امی (پدربزرگ و مادربزرگ مادری) به میزان مساوی از اموال متوفی سهم می‌برند.
  • اگر جد و جده یا جد یا جده ابی و جد و جده یا جد یا جده امی حضور داشته باشند، به میزان دو سوم از اموال به اجداد ابی تقدیم خواهد شد. این میزان به نسبت جد دو برابر جده بین آن‌ها تقسیم می‌شود. یک سوم باقی‌مانده نیز به اجداد امی تعلق می‌گیرد و بین آن‌ها و به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. رسیدن ارث

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، آیا مرد می‌تواند زن را از منزل بیرون کند؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
Source

دیدگاهتان را بنویسید