سهم بازماندگان از مستمری مادر | سهم بازماندگان از مستمری | مستمری مادر


درصورتی‌که مادر، کارگر تحت شمول قانون تامین اجتماعی یا کارمند مشمول قانون استخدام کشوری باشد، بحث تعیین تکلیف حقوق مادر بعد از فوت از جمله مسائل مهم مرتبط با فوت وی است.

سهم بازماندگان از مستمری مادر

بعد از فوت مادر، مسائل مختلفی در میان وراث وی مطرح شده که نیازمند حل و فصل، مطابق مقررات قانونی است. تقسیم ارث مادر و مشخص کردن وضعیت مهریه وی و سایر حقوق مالی او در زندگی مشترک، از جمله این مسائل است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع سهم بازماندگان از مستمری مادر می‌پردازیم.

سهم بازماندگان از مستمری مادر

در تعیین تکلیف حقوق مادر بعد از فوت، علاوه بر اینکه این حقوق به چه کسانی می‌رسد، این مساله که سهم بازماندگان از حقوق مادر بعد از فوت، به چه میزان است نیز اهمیت دارد. از آنجا که در این مورد هم، قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، دارای احکام متفاوتی هستند، در این بخش نیز در دو قسمت جداگانه، میزان سهم بازماندگان از حقوق مادر بعد از فوت را بررسی خواهیم کرد.

سهم بازماندگان از حقوق مادر بعد از فوت در قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی، در ماده ۸۳ خود به تعیین سهم بازماندگان از حقوق مادر بعد از فوت، قبل از بازنشستگی و بعد از رسیدن به سن بازنشستگی تامین اجتماعی، پرداخته است. درصد سهام بازماندگان را مشخص کرده است. مطابق این ماده، میزان سهم بازماندگان از مستمری مادر فوت شده، بدین ترتیب است: سهم شوهر، ۵۰درصد است. سهم فرزندان ۲۵درصد و درصورتی‌که هر دو پدر و مادر را از دست داده باشند، ۵۰درصد است.  سهم هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی نیز ۲۰درصد از حقوق وی است.

نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود، این مساله بوده که اولا، درصورتی‌که مجموع سهام بازماندگان، بیش از حقوق مستمری مادر فوت شده گردد، سهم هر وارث به نسبت، کم می‌گردد. ثانیا، چنانچه یکی از بازماندگان، فوت کرده یا شرایط دریافت مستمری را از دست بدهد، سهم او میان سایر مستمری‌بگیران تقسیم خواهد شد. اگر به قوانین ارث علاقه دارید به مطلب به راحتی سهم‌الارث فرزندان دختر و پسر را محاسبه کنید مراجعه کنید.

سهم بازماندگان از مستمری

سهم بازماندگان از حقوق مادر بعد از فوت در قانون استخدام کشوری

نحوه تعیین تکلیف حقوق مادر بعد از فوت و مشخص کردن میزان سهم بازماندگان از مستمری مادر، در قانون استخدام کشوری، بسیار ساده است. با این توضیح که مطابق ماده ۸۷ این قانون، مستمری مادر فوت شده به تساوی میان بازماندگان وی تقسیم می‌گردد.

البته، قانون استخدام کشوری، در یک مورد دیگر نیز در بحث میزان سهم بازماندگان از حقوق مادر، با قانون تامین اجتماعی تفاوت دارد. آن مورد، این است که درصورتی‌که سهم یکی از وارث، به دلیل فوت یا از دست دادن شرایط قطع شود، آن سهم به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ضبط می‌شود. در نتیجه، به بقیه وراث نمی‌رسد.

مستمری مادر

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، طلاق توافقی بدون پرداخت مهریه چه شرایطی دارد؟ مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشنSource

دیدگاهتان را بنویسید