طلاق از طرف زن بدون بخشش مهریه | طلاق از طرف زن | بخشش مهریه


به‌طور معمول، در عرف این تصور بسیار رایج بوده که زن برای اینکه بتواند برای طلاق اقدام نماید، باید تمام یا حداقل بخشی از مهریه خود را بخشیده و بدون بخشش مهریه، درخواست طلاق و جدایی وی مورد قبول دادگاه واقع نخواهد شد اما از نظر حقوقی و با توجه به قوانین ازدواج و طلاق، این دیدگاه نادرست است.

طلاق از طرف زن بدون بخشش مهریه

در حقوق کشور ما هنگامی که زن و مرد با یکدیگر ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند. از جمله اینکه حق، پایان دادن به این نکاح و طلاق اصولا در دست شوهر است. زن از حق مالی تحت عنوان مهریه برخوردار می‌شود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع طلاق از طرف زن بدون بخشش مهریه می‌پردازیم.

طلاق از طرف زن بدون بخشش مهریه

در طلاق از طرف زن، زوجه به دلیل وجود یکی از موارد چهارگانه قانونی زیر، این حق را داشته تا بدون رضایت شوهر برای طلاق اقدام کند.

  • وکالت در طلاق
  • عسر و حرج
  • عدم پرداخت نفقه
  • غیبت زوج

در هیچ یک از این موارد اجباری بودن طلاق زوجه با بخشش مهریه مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته است. لذا، طلاق از طرف زن بدون بخشش مهریه در تمام فروض چهارگانه بالا امکان‌پذیر است. با این وجود، لازم است تا به نکات زیر توجه شود:

در موردی که زن برای دریافت وکالت مطلق در طلاق از شوهر خود اقدام می‌کند، در اکثر موارد اعطای وکالت، در ازای بخشش مهریه انجام گرفته است. در نتیجه، عملا بحث طلاق از طرف زن بدون بخشش مهریه، در این فرض، مطرح نمی‌گردد.

همچنین در رویه عملی دادگاه‌های خانواده، هنگامی که زوجه برای طلاق با وکالت‌نامه اقدام می‌کند، هرچند که در وکالت‌نامه، بذل مهریه انجام نگرفته باشد، به‌طور معمول دادگاه‌ها طلاق از طرف زن بدون اینکه مهریه را ببخشند، قبول نمی‌کنند. زن را ملزم می‌کنند تا قسمتی از مهریه خود را جهت اخذ حکم طلاق، بذل نماید (ببخشند).

طلاق از طرف زن

وکالت برای طلاق بدون بخشیدن مهریه

اگر زنی وکالت در طلاق داشته باشد در پاسخ این سوال که آیا او می‌تواند به‌جز طلاق، مهریه را نیز مطالبه نماید بستگی به حدود اختیارات مندرج در وکالت‌نامه داده شده از سوی شوهر دارد.

لیکن درصورتی‌که زن بخواهد بدون دلیل مشروع و بدون آن که شوهر از وظایف شرعى و قانونى خود کوتاهى کرده باشد.

و صرفا به دلیل کراهت از مرد خواهان طلاق باشد، بایستى رضایت شوهر را در امر جدایی جلب کند که این امر در قالب طلاق خلع و مبارات ممکن می‌‏شود.

بخشش مهریه

 

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مردانی که می‌توانند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرند را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشنSource

دیدگاهتان را بنویسید