عادات زشت در سخن گفتن | عادات اشتباه در حرف زدن


کلمات، ماهیت قدرتمندی دارند و به شما توانایی تغییر دنیا را می‌دهند اما قدرت تخریب کامل شما را هم دارند.

عادات زشت در سخن گفتن

عادات بد سخن گفتن، به هرشکلی می‌توانند باشند و اگر می‌خواهید این عادات را ترک کنید، مهم است که به‌هر طریقی شناسایی‌‌شان کنید. در این مطلب از مجله دلتا به بیان عادات زشت در سخن گفتن می‌پردازیم.

عادات زشت در سخن گفتن

متاسفانه، این عادت تنها به چیزهایی که می‌گویید برنمی‌گردد بلکه چگونگی بیان و دریافت کلمات هم می‌تواند به آن‌ها مفهوم منفی بدهد.

غیبت کردن

بد حرف زدن درباره دیگران، واکنش زنجیره‌ای دربردارد. اگر وارد غیبت کردن شوید، وجهه بدی از خود بروز می‌دهید و دیگران را تشویق به غیبت کردن و شایعه‌سازی درباره خودتان می‌کنید.

عادات زشت در سخن گفتن

منفی بودن

اگر خوش‌بینی و مثبت اندیشی را انتخاب کنید، بیشتر این احتمال وجود دارد که دیگران از صحبت با شما لذت ببرند، ضمنا به نفع سلامتی‌تان است.

شکایت کردن

غرولند کردن به راحتی تبدیل به یک عادت می‌شود و پیش ازآن‌که بدانید تبدیل به کسی خواهید شد که از آب و هوا، کار، اخبار و هرچیز دیگری شکایت دارد. به این حالت، بدبختی ویروسی می‌گویند.

قضاوت کردن

اگر حرف‌های‌تان پر از قضاوت درباره دیگران باشد، فرد مقابلی که درحال صحبت با او هستید، ناخودآگاه خودش را قضاوت خواهد کرد و می‌ترسد به شما نزدیک شده و صمیمی شود و ممکن است کلا ساکت شود.

عادات زشت در سخن گفتن

بهانه آوردن

بعضی‌ها وقتی درچیزی شکست می‌خورند، هرچیز و هرکس را مقصر دانسته و ملامت می‌کنند جز خودشان. دیگران چون عذر و بهانه‌های مکرر را نادیده گرفته و اهمیتی به آن‌ها نمی‌دهند، یک روان آگاهی ثابت در آن‌ها به‌وجود خواهد آمد که شما مسئولیت اعمال و رفتارتان را به‌عهده نمی‌گیرید.

اغراق و گزافه‌گویی

مبالغه، زبان ‌ما را سبک می‌کند. افزودن بار دراماتیک در اصل نوعی دروغگویی محسوب می‌شود. ما دوست نداریم به حرف کسانی گوش دهیم که می‌دانیم به ما دروغ می‌گویند. برای اینکه روابط بهتری با دیگران داشته باشید به مطلب چگونه دیگران را شیفته خود کنیم؟ سر بزنید.

خشک و متعصب بودن

وقتی عقاید و واقعیات با هم اشتباه گرفته شوند، خطرناک است. هیچ‌کس دوست ندارد با عقاید شخصی که به‌عنوان واقعیت بیان می‌شوند به توپ بسته شود.

خشک و متعصب بودن

پیشنهاد مطالعه: مطلب  را بخوانید.

دانلود اپلیکیشنSource

دیدگاهتان را بنویسید