مجازات رابطه نامشروع از طریق تلفن | مجازات رابطه نامشروع | رابطه نامشروع


جرم رابطه نامشروع ممکن است هم در واقعیت و به‌صورت فیزیکی اتفاق افتاده باشد و هم از طریق تلفن و پیامک.

مجازات رابطه نامشروع از طریق تلفن

یکی از جرایم مطرح در مراجع قضایی جرم رابطه نامشروع است. جرم رابطه نامشروع بر طبق قانون مجازات اسلامی زمانی به وقوع می‌پیوندد که هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها رابطه ازدواج نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات رابطه نامشروع از طریق تلفن می‌پردازیم.

مجازات رابطه نامشروع تلفنی و پیامکی

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات، مقرر می‌دارد:

«هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده بیان می‌کند که چنانچه رابطه نامشروع، مشمول شرایط مربوط به تحقق زنا نباشد، طبق متن این ماده با آن برخورد خواهد شد.

به این صورت که با تشخیص قاضی برای هر دو طرف به میزان حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین خواهد شد و چناچه یکی از طرفین برای ایجاد این رابطه به زور و اجبار دست زده و طرف مقابل ناراضی و خلاف میل خود مجبور به این کار شده باشد، تنها طرف مجبورکننده به این مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات رابطه نامشروع

چگونگی اثبات رابطه نامشروع پیامکی

اثبات کردن رابطه نامشروع از طریق پرینت پیامک مخابراتی امکان‌پذیر است. پرینت آن با دستور قاضی به سهولت انجام می‌شود. اینکه آیا با پیامک رابطه نامشروع قابل اثبات است یا خیر، در صورتی اثر دارد که قاضی به وجود رابطه نامشروع پی ببرد و منجر به اثبات جرم شود. در این جرایم علم قاضی و نظر وی در اثبات این جرم بسیار مهم و تاثیرگذار است. برای شکایت از جرم رابطه نامشروع فرد شاکی می‌تواند به دادسرا مراجعه کند.

مجازات رابطه نامشروع

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی این مهریه‌ها را هیچ زنی نمی‌تواند بگیرد مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن

Source

دیدگاهتان را بنویسید