مجازات رابطه نامشروع در مکان عمومی | رابطه نامشروع در مکان عمومی


مطابق با قانون مجازات اسلامی تمامی جرایم منافی عفت که به نوعی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، مثل بوسیدن، جرم بوده و مجازاتی را در پی خواهد داشت.

مجازات رابطه نامشروع در مکان عمومی

افراد بالغی که بدون علقه زوجیت روابطی خارج از چهارچوب شرع و قانون با هم داشته باشند، مرتکب رابطه نامشروع شده‌اند. علقه زوجیت بدین معنی است که زن و مرد با خواندن صیغه محرمیت به عقد نکاح یکدیگر درآیند. انجام اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستری)، دست دادن و غیره که متعارض با نظم و عفت جامعه باشند جزو روابط نامشروع هستند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات رابطه نامشروع در مکان عمومی می‌پردازیم.

انواع رابطه نامشروع

رابطه نامشروع دون زنا

طبق ماده ۶۳۷ موجود در قانون مجازات اسلامی روابطی فیزیکی که به مواقعه (رابطه جنسی) ختم نشود، نظیر بوسه، بغل، یا همبستری روابط نامشروع نامیده می‌شوند. اعمالی غیر فیزیکی نظیر چشمک زدن، لبخند زدن از روی شهوت جزو روابط نامشروع محسوب نمی‌شوند.

رابطه نامشروع منجر به زنا

روابطی که بین دختر و پسر نامحرم شکل می‌گیرد و در نهایت منجر به رابطه جنسی می‌شود، رابطه نامشروع منجر به زنا محسوب می‌شود.

مجازات رابطه نامشروع در مکان عمومی

اگر در یک مکان عمومی زن و مردی اقدام به رابطه زناشویی کنند یعنی جرم ارتباط جنسی یک زوج در ملأعام صورت می‌پذیرد. با توجه به مشهود بودن جرم بر طبق ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات حکومتی, مرتکبین به مجازاتی برابر با حبس به مدت ۱۰ روز تا ۲ ماه به همراه ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. حال اگر زوجین تنها عملی مرتکب شوند که با عرف عمومی جامعه متغایر است از جمله بوسیدن یکدیگر در مکان عمومی جرم آن‌ها کیفری نبوده و مجازاتشان حبس به مدت ۲ روز تا ۲ ماه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق است.

رابطه نامشروع در مکان عمومی

نکات مهم و قابل توجه

 • رابطه نامشروع غیر قابل گذشت است. حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، مجازات فرد مرتکب پابرجاست.
 • رابطه نامشروع تنها منوط به رابطه جنسی نیست. بلکه ارتکاب کاری خلاف عفت عمومی جامعه نظیر بی‌حجابی، رابطه نامشروع محسوب می‌شود.
 • ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن متاهل، منجر به حصول حق طلاق به مرد می‌شود و درصورتی‌که زن حق طلاق داشته باشد، این حق از وی ساقط می‌شود.
 • ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن متاهل، در حق دریافت مهریه وی بی‌تأثیر بوده و این حق از وی ساقط نمی‌شود.
 • ارتکاب رابطه توسط زن متاهل، حق دریافت نفقه گذشته را از وی ساقط نمی‌کند.
 • ارتکاب رابطه توسط زن متاهل، حق ارث وی را از جانب شوهر ساقط نمی‌کند.
 • ارتکاب رابطه توسط مرد متاهل، منجر به حصول حق طلاق به زن می‌شود.
 • تعیین تکلیف حضانت فرزند در حالتی که زن مرتکب رابطه نامشروع شده، بر عهده قاضی و بنابه مصلحت فرزند خواهد بود.
 • طلاق بدون علت زن توسط مرد، منجر به پرداخت نصف اموال و اجرت المثل از جانب مرد به زن خواهد بود.
 • ترک خانه و زندگی مشترک توسط زن و سکونت در محلی دیگر و در عین حال ارتکاب رابطه نامشروع توسط وی، منجر به دریافت اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به مرد می‌شود و زن به دلیل ازدواج مجدد شوهرش حق طلاق نخواهد داشت.
 • تحت تعقیب قرار دادن ارتکاب اعمال منافی عفت توسط زن و مرد در حریم خصوصی خود و با رضایت هر دو آن‌ها، ساده نبوده و مراجع قانونی مجاز به تحقیق در خصوص آن‌ها نیستند.

رابطه نامشروع

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب طلاقی بدون رضایت شوهر را مطالعه کنید.

اپلیکیشن مجله دلتا

Source

دیدگاهتان را بنویسید