مسئول پرداخت هزینه عقد محضری | پرداخت هزینه عقد محضری | هزینه عقد محضری


هنگامی که طرفین عقد ازدواج، اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، قصد ثبت آن را داشته باشند، باید با داشتن مدارک مورد نظر قانون‌گذار، به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق یا همان محضر، مراجعه نموده و با پرداخت هزینه عقد محضری، اقدام به ثبت آن نمایند.

مسئول پرداخت هزینه عقد محضری

بدون پرداخت هزینه عقد محضری توسط مسئول پرداخت آن ثبت عقد دائم و موقت ممکن نخواهد بود. از این رو در این مطلب از مجله دلتا قصد داریم بگوییم که مسئول پرداخت هزینه عقد محضری در سال ۱۴۰۱، چه کسی است؟

هزینه عقد محضری با کیست؟

عقد دائم و عقد موقت ازدواج از جمله عقود پیش‌بینی شده در قانون مدنی هستند که به آن‌ها، عقود تشریفاتی نیز می‌گویند و سبب ایجاد رابطه زوجیت، میان طرفین عقد می‌گردند. در واقع این امر از جمله آثار حقوقی این عقود است. همچنین، این عقود به قدری اهمیت داشته که در شرع مقدس بسیار بر آن توصیه شده و زنان و مردان را به آن تشویق می‌کند.

پس از عقد نکاح دائم طرفین حقوق و تکالیفی در قبال یکدیگر پیدا کرده و مرد موظف است برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه نفقه زن را بپردازد. در واقع این امر تکلیف قانونی وی است. در مقابل زن نیز باید از او تمکین عام و خاص نماید. پرداخت این هزینه، در ازدواج موقت، درصورتی‌که شرط شود نیز وجود خواهد داشت.

اما هزینه صیغه موقت یا عقد دائم صرفا مربوط به بعد ازدواج نبوده و پیش از عقد ازدواج نیز باید هزینه‌هایی پرداخت گردد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها هزینه عقد محضری و ثبت واقعه ازدواج است. سوالی که در این خصوص، مطرح می‌شود، آن است که پرداخت هزینه عقد محضری با کیست؟ یا به عبارتی، چه کسی باید، قیمت محضر برای ازدواج دائم یا موقت را بپردازد؟

در پاسخ این سوال که مسئول پرداخت قیمت محضر برای ازدواج دائم یا موقت کیست؟ باید گفت، قانون‌گذار در این خصوص شخص خاصی را پیش‌بینی و معین نکرده است. برای این موضوع باید به عرف رجوع کرد که عرف، پرداخت این هزینه را بر عهده مرد می‌داند اما طرفین، می‌توانند بر مسئول پرداخت آن توافق کرده یا آن را بالمناصفه یعنی به‌صورت نصف نصف، بپردازند.

پرداخت هزینه عقد محضری

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، پس گرفتن جهیزیه پس از طلاق چه مراحلی دارد؟ مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن

Source

دیدگاهتان را بنویسید