نکات ضروری هنگام تمدید قرارداد اجاره | تمدید قرارداد اجاره | قرارداد اجاره


هنگامی که در حقوق، اصطلاح تمدید قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور از آن ادامه دادن قرارداد و رابطه حقوقی خاص طرفین، بعد از اتمام مدت قرارداد و برای یک بازه زمانی مشخص بوده؛ بی‌آنکه نیاز به انعقاد قرارداد جدید میان آن‌ها باشد که این تمدید قرارداد دارای نکات بسیار مهمی است.

نکات ضروری هنگام تمدید قرارداد اجاره

یکی از عقودی که موضوع تمدید، به وفور در مورد آن مطرح می‌گردد، عقد اجاره است. تمدید قرارداد اجاره، به‌طور معمول همانند انعقاد آن، با تراضی و توافق طرفین انجام می‌گیرد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نکات ضروری هنگام تمدید قرارداد اجاره می‌پردازیم.

شرایط تمدید قرارداد اجاره ۱۴۰۱

تمدید قرارداد اجاره ۱۴۰۱ به‌طور اختیاری، با توافق موجر و مستاجر انجام می‌گیرد. از آنجا که تمدید قرارداد اجاره، در این حالت یک توافق دو طرفه، میان مالک و مستاجر بوده، لذا لازم است تا دارای شرایط صحت قراردادها باشد. بنابراین، شرایط تمدید قرارداد اجاره، در فرض اختیاری بودن آن، عبارت‌اند از:

قصد و رضای طرفین: برای تمدید اختیاری قرارداد اجاره، لازم است تا مالک و مستاجر، هم دارای قصد بوده و هم این قصد، مبتنی بر یک رضایت باطنی باشد. بنابراین، تمدید قرارداد اجاره در حالتی که یکی از طرفین فاقد قصد بوده، مثل اینکه مست بوده یا فاقد رضایت باشد، مثل اینکه اکراه و اجبار به انعقاد قرارداد داشته باشد، صحیح نخواهد بود.

اهلیت طرفین: یکی دیگر از شرایط تمدید قرارداد اجاره، در حالت اختیاری آن است که طرفین، دارای اهلیت باشند. بنابراین، چنانچه در لحظه تمدید قرارداد اجاره، موجر یا مستاجر، مجنون یا سفیه باشند، تمدید قرارداد اجاره توسط آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

موضوع معین: تمدید قرارداد اجاره، یک توافق میان طرفین است. بنابراین لازم است که موضوع آن، همچون هر قرارداد دیگری معین شود. موضوع تمدید متن قرارداد اجاره، همان عقد اجاره سابق بوده، لذا لازم است تا طرفین در تمدید قرارداد، شماره و تاریخ عقد اجاره‌ای که قصد تمدید آن را دارند، مشخص نمایند.

جهت مشروع: منظور از جهت، آن هدف اصلی است که طرفین، برای رسیدن به آن، قرارداد را منعقد می‌کنند که باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین، اگر تمدید قرارداد اجاره، با این هدف، انجام گرفته که مستاجر در محل اجاره، قمارخانه دایر کند، تمدید قرارداد صحیح نخواهد بود.

تمدید قرارداد اجاره

مدارک لازم برای تمدید قرارداد اجاره

چنانچه شرایط تمدید قرارداد اجاره وجود داشته و طرفین آن، یعنی موجر و مستاجر، برای تمدید توافق نمایند، لازم است تا برای تمدید قرارداد اجاره مدارک خاصی را آماده کنند. لذا، در این بخش به بررسی مدارک لازم برای تمدید قرارداد اجاره می‌پردازیم. مدارک لازم برای تمدید قرارداد اجاره عبارت‌اند از:

  • اصل شناسنامه طرفین
  • همچنین اصل کارت ملی طرفین
  • اصل قرارداد اجاره
  • و اصل سند ملکی مالک
  • درصورتی‌که تمدید قرارداد اجاره، توسط وکیل انجام گیرد، اصل وکالت‌نامه وکیل

قرارداد اجاره

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، اگر متوفی در وصیتنامه اعلام بدهکاری کند، چه باید کرد؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشنSource

دیدگاهتان را بنویسید