گوسفندها هم باهوش شدن، خودشو به مردن میزنه!


  • دوخت دستی مخفی، حتما یاد بگیرید به کارتون میاد

    ۲۸ تیر ۱۴۰۱

  • درسته قورتش داد!

    ۲۸ تیر ۱۴۰۱

  • موتورسواری باورنکردنی روی آب

    ۲۷ تیر ۱۴۰۱

بیشتر ببینید در ویدیوSource

دیدگاهتان را بنویسید