۷ نکته طلایی نگهداری گیاهان در پاییز و زمستاندر فصل پاییز و زمستان برگ‌های گیاهان آپارتمانی می‌ریزد و سرعت رشد آن‌ها کند می‌شود. در این فصول اگر مراقب گیاهان آپارتمانی نباشید شاهد از بین رفتن آن‌ها خواهید بود.Source